שליחת הטופס עלולה להתעכב בהתאם למהירות הגלישה באינטרנט.
יש להמתין לקבלת הודעה הכוללת את פרטי הטיפול בטופס

לאחר שליחת הטופס, תקבל הודעה בתיבת הדואר האלקטרוני שציינת:
אנא וודא שתיבת הדואר האלקטרוני תקינה.
תוכל להדפיס את הטופס במידת הצורך.

לתשומת לבך, יש להשאיר את הדפדפן פתוח עד להשלמת תהליך השליחה.
אם תסגור את החלון לפני סיום התהליך, התביעה לא תיקלט ולא תטופל.

לשליחת הטופס, אנא לחץ "אישור".
לביטול, או להכנסת שינויים , אנא לחץ "ביטול".
עליך להזין תאריך בפורמט DD/MM/YYYY
קישור זה ייפתח בחלון חדש
- +
הגשת בקשה להכרה כתושב חוזר - בטופס מקוון

הטופס מיועד לתושב שמעוניין לחזור לגור בישראל.

המוסד לביטוח לאומי שמח על החלטתך לחזור ולחיות בישראל, ומאחל לך קליטה מהירה בארץ.

כדי להקל על חזרתך לישראל, אנו מאפשרים לך כבר בזמן שהותך בחו"ל להסדיר מראש את התושבות שלך בביטוח הלאומי, באמצעות מילוי טופס זה שיחסוך לך את הצורך להגיע לסניף הביטוח הלאומי בבואך לארץ.

לידיעתך, אישור תושבות בביטוח הלאומי מקנה לך זכויות לקצבאות בהתאם לתנאי החוק, וכן מאפשר לך לקבל שירותים רפואיים על-פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.

יש לקרוא היטב את ההנחיות הבאות לפני מילוי הטופס:

 • ניתן למלא את הטופס רק אם יש בכוונתך לחזור לחיות בישראל באופן קבוע, ולאחר שביצעת פעולות המצביעות על סיום תקופת החיים שלך בחו"ל.
 • ניתן למלא את הטופס רק בסמוך למועד חזרתך לישראל (בתקופת 30 הימים לפני חזרתך).
 • יש להקפיד על מילוי כל הפרטים המתבקשים בטופס.
 • ייתכן ובמהלך מילוי הטופס תקבל/י הודעה ש "לא ניתן להשלים את מילוי הטופס". במקרה כזה, אתה/את מתבקש/ת להסדיר את תושבותך עם הגעתך לישראל, בסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגוריך.
 • אם אתה/את זכאי/ת לתעודת "קטין חוזר" או "אזרח עולה" ממשרד הקליטה, תקבל/י הטבות נוספות בביטוח הלאומי. לשם כך יש לשלוח אלינו העתק מהתעודה לפקס' 09-9594423. לבירורים בנושא זה יש להתקשר לטל' 09-9594467.
 • אם יש לך ילדים מתחת לגיל 18, הם לא נדרשים למלא טופס זה.

לתשומת לבך!

 • לאחר מילוי הטופס בהצלחה, ביטוח לאומי ישמור את הצהרתך על מועד חזרתך הצפוי לישראל. לאחר שיתקבל מידע על כניסתך לישראל, לא תידרש/י לפנות אלינו בנושא זה.
 • ביטוח לאומי ייקבע את תושבותך בהתאם לטופס שמילאת, ותשלח לך הודעה על השלמת התהליך לכתובת המייל שציינת.
 • כיוון שההחלטה על הכרתך כתושב חוזר בביטוח הלאומי מסתמכת על הצהרתך, המוסד לביטוח לאומי יוודא במשך הזמן כי אכן חזרת לישראל למגורי קבע.
 • אם חל שינוי בהצהרתך, אתה/את מתבקש/ת להודיע לנו על כך בפקס' 09-9594423.
 • באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי תוכל למצוא מידע מקיף על תושבים חוזרים

  וכן מידע על דרכי ההתקשרות עם סניפי הביטוח הלאומי ב "סניפים וערוצי שירות"

 • תוכל גם לפנות אלינו באמצעות האתר במדור "פנו אלינו"

לשירותך,

מוקד ארצי של הביטוח הלאומי 6050* או 04-8812345 ימים א'-ה' בין השעות 8:00 – 17:00.

- +

פרטים אישיים
- +

כתובת בישראל
ילדים עד גיל 18
מחק שורה מטבלת ילדים

- +
הצהרת כוונות
פרטי חשבון הבנק של האם בישראל לצורך בדיקת זכאות לקצבת ילדים
יש לציין את כל ספרות מספר החשבון ללא סימן ה-/
- +
שירותי בריאות
לחץ לביצוע תשלום לחץ לביצוע תשלום
לתשומת ליבך – ילדים עד גיל 18 זכאים לשירותי בריאות ללא תקופת המתנה
רישום לקופת חולים
- +
הצהרת מבקש הבקשה

אני מצהיר כי כל הפרטים שהצהרתי עליהם בטופס הם מלאים ונכונים.

ידוע לי שההחלטה להכיר בי כתושב ישראל מסתמכת על הפרטים שמסרתי בהצהרה זאת.

ידוע לי כי במידה שיתברר כי לא חזרתי למגורי קבע תישלל התושבות בדיעבד ו/או אדרש להחזיר גמלאות שקיבלתי ו/או אדרש להחזיר הוצאות רפואיות.

ידוע לי כי המוסד רשאי לדרוש מסמכים ואישורים נוספים לצורך בחינת התושבות.

אני מתחייב להודיע למוסד על כל שינוי שיחול בנתונים שמסרתי בהצהרה או של בני משפחתי.

ידוע לי כי בהתאם לחוק הביטוח הלאומי אדם אשר גורם במרמה או ביודעין למתן גמלה לפי חוק זה או להגדלתה על ידי העלמת פרטים שיש להם חשיבות לעניין עובר על החוק וצפוי לקנס כספי ומאסר


מסמך זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות