- +

שים לב:

הזכאות לקבלת כרטיס היא לעולים חדשים מעל גיל 14,שעלו לארץ משנת 1989 בלבד.

- +
הצגה לבחירה - באזור זה יש לסמן את ההצגה אותה אתם מעוניינים להזמין

שפת ההצגה:

 **ניתן לבחור הצגה אחת בלבד בכל רישום.

הצגות שהוזמנו - באזור זה מוצגות ההזמנות שלכם עד כה

שפת ההצגה:
- +
תאריך:
שם ההצגה:
תאטרון:
כתובת:

* להזמנת כרטיסים נוספים יש לבצע רישום מחדש.