- +
לתשומת לבך:
שירות זה נועד לשם עדכון מספרי הרכב הרשומים על תג החניה לנכה.
במידה וברצונך לעדכן את הזכאות לפטור מאגרת רישוי, עליך לגשת לאחד ממשרדי הרישוי ברחבי הארץ.
פרטי בעל/בעלת הזכאות לתג חניה לנכה
פרטי קשר
פרטי התג
פרטי הבקשה
ניתן להוסיף רכב נוסף לתג הנכה רק במידה ורשום על תג הנכה רכב אחד בלבד
פרטי רכב הנגרע מתג הנכה
פרטי רכב
מחק פרטי רכב
לתשומת לבך רכב זה יוסר מרשימת הרכבים המורשים להשתמש בתג נכה
עדכון פרטי הרכב בתג הנכה
פרטי רכב
מחק פרטי רכב
פרטי בעל הרכב
פרטי חברה
פרטי בעל הרכב
פרטי חברה
לתשומת לבך:
  • ככל שהפרטים שהוזנו לא תואמים לפרטים המעודכנים במערכות משרד התחבורה, לא ניתן יהיה להשלים את הבקשה.
  • עדכון באשר לסטטוס הטיפול בפנייתך יישלח אליך בדואר אלקטרוני.
  • במידה ובקשתך תאושר תקבל הודעה על כך והמידע יועבר לרשויות האכיפה והחניה ויעודכן תוך 2 ימי עסקים.
- +
שם הגורם המטפל / מאשר: