- +

הגשת השגה לתכנית תשתית לאומית בטופס מקוון

הטופס מיועד לצורך הגשת השגות לתכנית תשתית לאומית שמקודמת בועדה לתשתיות לאומיות מכוח חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965.
מומלץ לעיין במסמכי התכנית באתר האינטרנט של מינהל התכנון - לעיון במסמכי התוכנית לחץ כאן

אל הטופס יש לצרף את הפרטים הבאים :
פרטי קשר
פירוט ההשגה - צירוף מסמכים או מלל חופשי
נספחים תומכים
מומלץ לעיין באתר מנהל התכנון אודות סמכויות הוועדה לתשתיות לאומיות - לאתר לחץ כאן
למידע נוסף נא לפנות במייל בכתובת:
ti-tashtiyot@iplan.gov.il
- +
הגשת השגה עבור תוכנית תשתית לאומית
פרטי מגיש ההשגה
פרטים אישיים – נדרש לצורך יצירת קשר
כתובת ליצירת קשר ומשלוח דואר
פרטי בא כוח משיג ההשגה או איש קשר של המשיג
- +

שים לב-הנחיות לצירוף מסמכים:

 • אנא בדקו שהמסמך קריא
 • כדי לצרף קובץ, יש ללחוץ על שדה המסמך
 • ניתן לצרף רק קבצי תמונה (jpeg, jpg, tif, gif) וקבצים בפורמטים PDF ו-DOCX
 • על מנת להחליף או למחוק, יש לעמוד על סימן האטב וללחוץ על הלחצן הימני בעכבר
 • הסריקה צריכה להתבצע ברזולוציה לא גבוהה מ-300 DPI
סך כל הצרופות בטופס לא יעלה על 10MB. (הגשת צרופות העולה על 10 מגה בייט תעשה בדרך חלופית)
אין לצרף קבצים בסיסמא, מאחר ולא נוכל לקלוט אותם
להדרכה להקטנת קבצים לחץ כאן

שים לב-הנחיות לצירוף מסמכים:

 • אנא בדקו שהמסמך קריא
 • כדי לצרף קובץ, יש ללחוץ על שדה המסמך
 • למחיקה, יש ללחוץ שוב על שדה המסמך
 • ניתן לצרף קובצי תמונה בלבד
שורה
מחק שורה מטבלת צירוף מסמכים מחק שורה
הוסף צרופה
תאור ההשגה

על ההשגה להתייחס לזכות המשיג להגיש התנגדותו מכוח סעיף 100 לחוק התכנון והבניה התשכ"ה 1965.

- +
 • השגה מקוונת מהווה אישור קבלת מסרים, החלטות וזימונים בדואר אלקטרוני המצוין בגוף המסמך.
 • הזמנה להשמיע את השגתכם תישלח אליכם באמצעות דואר אלקטרוני. במידה ולא תוכלו להגיע, השגתכם תשמע שלא בנוכחותכם.
טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים כאחד.
מסמך זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות.