הצהרה

אני מאשר/ת כי קראתי והבנתי את הוראות מנכ"ל 6.2 לעניין מתן המלצה להקצאת קרקע באזורי פיתוח כמפורט בקישור זה:

מתן המלצות להקצאת קרקע באזורי פיתוח (הוראת מנכ''ל 6.2)

לתשומת ליבך, חובה לצרף בלשונית מסמכים אישור מנהל מינהלת אזור התעשייה על המגרש המבוקש


מילוי טופס זה מחייב גרסת סרגל  ומעלה
הגרסה המותקנת אצלך הינה

לשדרוג סרגל הטפסים לחץ כאן

עליך להזין תאריך בפורמט DD/MM/YYYY קישור זה ייפתח בחלון חדש
- +
פרטים כלליים
נא להזין עבור בקשת המשך
? *
פרטי בא כוח / איש קשר
- +
פרטי היזם

*על מנת להוסיף יזם יש ללחוץ על כפתור 'הוסף יזם'

לידיעתך כתובתך תלקח ממרשם האוכלוסין, יש לדאוג לעדכונה.

כתובת
כתובת למשלוח דואר

יש למלא רק אם קיימת כתובת שונה עבור משלוח דואר

פרטי בעלים

נא להזין את הבעלים של כל היזמים בבקשה

- +
מפעל קיים שבגינו הוגשה הבקשה
*
כתובת
מפעלים נוספים
פעילות יצרנית מועתקת
- +
פרטי מגרש

לתשומת לבך:
המידע המוצג להלן מספק מידע מתוך מאגרי ה- GIS של מנהל אזורי תעשיה במשרד הכלכלה ובאמצעותו ניתן לבחור מגרש בתהליך מילוי הטופס. 
היה וימצאו אי התאמות בין הקיים בשטח לבין הנתונים המוצגים במערכת - יש לפנות למנהלת אזור התעשייה/למנהל אזורי תעשייה במשרד הכלכלה על מנת לקבל את המידע העדכני ביותר או לחילופין בחר להזין פרטי 'גוש חלקה'.

פרטי גוש חלקה
Embedded Image מגרש פנוי
Embedded Image מגרש תפוס
Embedded Image מגרש לא לשיווק
- +
אחוזי הבנייה
שימושי בנייה וקרקע מתוכננים

על פי הבנייה המותרת בתב"ע סככות ושטח פתוח אינם נכללים באחוזי הבנייה.

בנייה קשה
סככות
שטח פתוח
תכנון קומות
חישוב שטחים (מ"ר)
- +
הנחיות לתשלום

שים לב: תשלום עבור הבקשה יתבצע ע"פ סוג הבקשה כמפורט בקישור זהקישור זה.
ישנן 2 אפשרויות לתשלום:
1.   על ידי שובר תשלום הנלקח מסניף הדואר.
2.   על ידי העברה בנקאית.
יש לציין על גבי השובר / העברה בנקאית כי התשלום מתבצע לטובת משרד הכלכלה – אז"ת, חשבון בנק הדואר מס' חשבון 0021420 מס' סניף 01.
לאחר התשלום יש לסרוק הקבלה/אישור התשלום ולהוסיפה כצרופה במקום הרלוונטי.

הנחיות לצירוף מסמכים
  • כדי לצרף קובץ, יש ללחוץ על שדה המסמך.
  • למחיקה, יש ללחוץ שוב על שדה המסמך.
  • ניתן לצרף קובצי תמונה וpdf בלבד.
  • כדי לצרף קובץ, יש ללחוץ על שדה המסמך.
  • ניתן לצרף רק קובצי תמונה(jpeg, jpg, tif, gif) וקבצים בפורמט PDF.
  • על מנת להחליף או למחוק קובץ, יש לעמוד על סימן האטב וללחוץ על הלחצן השמאלי בעכבר.
  • הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן וברזולוציה לא גבוהה מ- 300 DPI, מחובתכם לבדוק שהמסמך קריא.
  • גודל מקסימלי לקובץ הוא 800KB.
  • סך כל הצרופות בטופס לא יעלה על 6MB.
  • אנא וודא שהקבצים שהינך מצרף לא מוגנים בסיסמא.