- +
- +
תאריך לידה (אם ידוע)
פרטי רישום הכלב
תאריך השתלת השבב (אם ידוע)
תאריך חיסון (אם ידוע)
- +
פרטי הבעלים
- +