- +

בהתאם להוראות צו יבוא חופשי התשע"ב 2012 הכנסת עתיקות כהגדרתן בחוק העתיקות - 1978 לישראל מחייבת את אישור רשות העתיקות. אדם המעוניין לייבא עתיקות לישראל מוזמן לפנות אל רשות העתיקות על ידי מילוי הטופס המקוון. זמן הטיפול בבקשות יארך עד 14 ימי עבודה. התשובה לבקשות תישלח אל תיבת הדואר האלקטרוני שתצוין בטופס.  

- +
פרטי העסק
פרטי המוסד
כתובת
פרטי איש הקשר במוסד
פרטי סוכן המכס
- +
פרטי טובין
שורה
מחק שורה
? טוען נתונים...
הוסף צרופה
הוסף צרופה
מוצא העתיקה
הוסף צרופה
פרטי בעלים קודמים (מוצא)

פרט כאן לגבי כל הבעלים הקודמים של העתיקה המראים ממתי העתיקה נמצאת בבעלות פרטית חוקית.

יש לצרף מסמכים מתאימים בטאב הבא.

לשימוש המשרד
- +
מסמכים רלוונטים
שורה
מחק שורה
הוסף צרופה
גודל צרופות בטופס MB
- +
שליחת אישור למכס
פרטי עובד מאשר