- +
פרטי מבקש הבקשה:
בקשות שאינן שייכות למשרד/ליחידה עבורו בוצע התשלום לא יטופלו
?
הוסף צרופה
יש לציין את סיבת הבקשה להחזר כספי, או לצרף מסמך הסבר בשדה המיועד לכך
?
הוסף צרופה
פרטי תשלום:
?
תהליך הטיפול בבקשה
  • לאחר שליחת הטופס, הודעת אישור שליחה תשלח לכתובת הדואר האלקטרוני שהוזנה בטופס.
  • לאחר אישור הבקשה יבוצע ההחזר, והודעת דואר אלקטורני תשלח בהתאם. רצוי לוודא קבלת החזר בדף פירוט האשראי הבא.
  • במידה והבקשה להחזר נדחתה, תשלח על כך הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני.
- +
אישור המשרד
אישור יחידה נוספת במשרד
אישור ביצוע ביטול תשלום
שורה
מחק שורה
הוסף צרופה