- +
?
פרטי המבקש
פרטי בן זוג
כתובת
- +
?
?
?
?
טוען נתונים...
?
טוען נתונים...
?
טוען נתונים...
?
טוען נתונים...
סוג הקצבה:
- +
לתשומת ליבך,

נכה השוהה במוסד על החשבון המדינה ואין בן משפחה תלוי בו, איננו זכאי לתגמול לפי הכנסה/ מוגדל לפי הכנסה. כמו כן, התגמול הרגיל שלו הוא זכאי יוקטן ב- 75% החל מהחודש הרביעי לשהייתו במוסד וכל עוד הוא שוהה בו.

- +
צירוף מסמכים
לתשומת ליבך

נפח כולל של כל הצרופות לא יעלה על 15 MB 

לצמצום נפחים הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן, וברזולוציה שהינה עד 300 dpi 
סוגי הקבצים שניתן לטעון הם: DOC,PDF,BMP,JPG,GIF, TIF,TIFF,JPEG 
במידה ואתה מצרף קובץ מוגן בסיסמא, לא נוכל לקלוט את הקובץ, ולכן מומלץ לא לצרף קבצים מוגנים בסיסמא. 

הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
תלושי משכורת
תלוש משכורת
מחק תלוש משכורת
הוסף צרופה
תלושי פנסיה
תלוש פנסיה
מחק תלוש פנסיה
הוסף צרופה
תלושי פנסיית שארים
תלוש פנסיה שארים
מחק תלוש פנסיה שארים
הוסף צרופה