- +
- +
- +
נפח כולל של כל הצרופות לא יעלה על 10 MB לצמצום נפחים הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן, וברזולוציה שהינה עד 300 dpi.סוגי הקבצים שניתן לטעון הם: DOC,PDF,BMP,JPG,GIF, TIF,TIFF,JPEG במידה ואת/אתה מצרף/מצרפת קובץ מוגן בסיסמא, לא נוכל לקלוט את הקובץ, ולכן מומלץ לא לצרף קבצים מוגנים בסיסמא.
יש לצרף לתביעה:
א. צילום מלא של תעודת זהות (כולל הספח)
ב. אם התביעה מוגשת ע"י עורך דין, נא לצרף ייפוי כוח
ג. אם התביעה מוגשת ע"י אפוטרופוס, נא לצרף מינוי אפוטרופוס.
ד.צילום המחאה או אישור ניהול חשבון בנק חתום ומאושר ע"י הבנק
ה.אישור גמלה המשולמת על ידי מדינת חוץ
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה