- +
עליך לצרף ייפוי כוח
עליך לצרף כתב מינוי אפוטרופסות
פרטי ילדיי
ילד/ה
מחק ילד/ה
כתובת מגורים נוכחית
מקומות המגורים שלי מיום הולדתי עד ספטמבר 1939
מקום
מחק מקום
- +
בתקופת מלחמת העולם השנייה הייתי במקומות הבאים (1.9.39 - 8.5.45)
מקום שהייה
מחק מקום שהייה
בתקופה זו ועקב הרדיפות, נגרמו לי המחלות או החבלות
מחלה או חבלה
מחק מחלה/חבלה
- +
מוסדות רפואיים או מוסדות לנכים בהם הייתי מאושפז בישראל או בחוץ לארץ
מוסד רפואי/מוסד לנכים
מחק מוסד רפואי/מוסד לנכים
- +
הצהרה אודות תגמולים לניצולי שואה מהמעגל הראשון

ככל שהנך מקבל קצבה מקרן סעיף 2 או שקיבלת תגמול חד פעמי המיועד ליוצאי מחנות וגטאות
יש בכך כדי להוכיח את זכאותך לקצבה חודשית ולהטבות לפי סעיף 3 לחוק ההטבות

- +
- +
צירוף מסמכים
תשומת ליבך:

נפח כולל של כל הצרופות לא יעלה על 15 MB לצמצום נפחים הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן, וברזולוציה שהינה עד 300 dpi 
סוגי הקבצים שניתן לטעון הם: DOC,PDF,BMP,JPG,GIF, TIF,TIFF,JPEG
במידה ואתה מצרף קובץ מוגן בסיסמא, לא נוכל לקלוט את הקובץ, ולכן מומלץ לא לצרף קבצים מוגנים בסיסמא.

עלייך לצרף לתביעה:
 א. מסמכים רפואיים המוכיחים את קיום המחלה הנטענת ואת הקשר הסיבתי שבינה לבין הרדיפות.
ב. צילום קריא של תעודת הזיהוי.
ג. אישור השלטונות הגרמניים על תשלום פיצויים בגין "שלילת חרות" FSB + עדויות  (ככל שהוגש על ידך וקיים ברשותך.)
ד. אם התביעה מוגשת על ידי עורך דין, נא לצרף ייפוי כוח

• כדי לצרף קובץ, יש ללחוץ על שדה המסמך
• למחיקה, יש ללחוץ שוב על שדה המסמך
• ניתן לצרף קובצי תמונה ו- PDF, בהתאם למערכת ההפעלה של המכשיר הנייד
אנא וודא שהקבצים שהינך מצרף לא מוגנים בסיסמא

הוסף צרופה
מסמכים רפואיים
מסמך
מחק מסמך
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה