- +
ככל שתיקבע זכאותך לקבלת מענק שנתי תהיה זכאי גם לקבלת פטור ברכישת תרופות מרשם שבסל שירותי הבריאות
כתובת מגורים נוכחית
מקומות המגורים שלי מיום הולדתי עד ספטמבר 1939
מקום
מחק מקום
מקומות המגורים שלי מיום הולדתי עד ספטמבר 1939
- +
בתקופת מלחמת העולם השנייה הייתי במקומות הבאים (1.9.1939 - 8.5.1945)
מקום שהייה
מחק מקום שהייה
בתקופת מלחמת העולם השנייה, 8.5.1945-1.9.1939 הייתי במקומות הבאים:
- +
קבלת פיצוי כאמור עשויה לסייע לך בהוכחת זכאותך לקבלת המענק (למשל: תגמול חד פעמי לעובדי כפייה / תגמול בשל שלילת חירות/ תגמול בשל טלאי צהוב / תגמול בשל הפסקת לימודים וכיוצא בזה).
- +
- +
צירוף מסמכים
תשומת ליבך:
נפח כולל של כל הצרופות לא יעלה על 10 MB לצמצום נפחים הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן, וברזולוציה שהינה עד 300 dpi.
סוגי הקבצים שניתן לטעון הם: DOC,PDF,BMP,JPG,GIF, TIF,TIFF,JPEG במידה ואת/אתה מצרף קובץ מוגן בסיסמא, לא נוכל לקלוט את הקובץ, ולכן מומלץ לא לצרף קבצים מוגנים בסיסמא.
 עלייך לצרף לתביעה:
 א. צילום מלא של תעודת זהות (כולל הספח)
 ב. אם התביעה מוגשת ע"י עורך דין, נא לצרף ייפוי כוח
 ג. אם התביעה מוגשת ע"י אפוטרופוס, נא לצרף מינוי אפוטרופוס  
ד. אסמכתא המעידה על פיצוי בשל נרדפות אם קיבלת בעבר פיצוי בשל נרדפותך.
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה
הוסף צרופה