שליחת הטופס עלולה להתעכב בהתאם למהירות הגלישה באינטרנט ובגודל הקבצים שצורפו.

יש להמתין לקבלת הודעה הכוללת את פרטי הטיפול בטופס

לאחר שליחת הטופס, תקבל הודעה בתיבת הדואר האלקטרוני שציינת:
אנא וודא שתיבת הדואר האלקטרוני תקינה.
תוכל להדפיס את הטופס במידת הצורך.

לתשומת לבך, יש להשאיר את הדפדפן פתוח עד להשלמת תהליך השליחה.
אם תסגור את החלון לפני סיום התהליך, התביעה לא תיקלט ולא תטופל.

לשליחת הטופס, אנא לחץ "אישור".
לביטול, או להכנסת שינויים , אנא לחץ "ביטול".


מילוי טופס זה מחייב גרסת סרגל  ומעלה
הגרסה המותקנת אצלך הינה

לשדרוג סרגל הטפסים לחץ כאן

הנחיות למילוי הטופס
- +
שלב מולא בהצלחה
שגיאה במילוי השלב
הגשת תביעה לתשלום מענק לחייל משוחרר שעבד ב"עבודה מועדפת/נדרשת" (כולל שירות לאומי)- בטופס מקוון

הגשת התביעה מיועדת ל:

 • חייל משוחרר משירות חובה
 • מי שהשלים 24 חודשי שירות לאומי, (לבנות שנישאו בתקופת השירות- בתנאי ששירתו 6 חודשים לפחות, ונישאו תוך 30 ימים מיום הפסקת השירות)
 • מי שעבד במשך 6 חודשים מלאים בעבודה נדרשת ("לרשימת לעבודות מזכות")
 • או שעבד בחקלאות לפחות 4 חודשים
  מי שעבד פחות מ -6 חודשים מלאים יכול להיות זכאי בתנאים מסוימים ל "מענק חלקי"

לטופס התביעה יש לצרף את המסמכים הבאים:

 • תעודת שחרור / אישור על תקופת שירות לאומי
 • תעודת מקצוע
 • אישור מעסיק על תקופת עבודה ושכר
 • אם התחלת לעבוד בעבודה נדרשת/מועדפת לאחר שחלפו 12 חודשים מיום שחרורך משירות חובה, כל תלושי השכר בכל עבודה שהיא, שצברת בשנה וחצי שקדמו לתחילת העבודה הנדרשת/מועדפת.

כדי שניתן יהיה לטפל בתביעתך בהקדם באחריותך לדאוג לכך שהמסמכים יועברו במהירות האפשרית לסניף הקרוב למקום מגוריך, ללא קבלת המסמכים לא ניתן יהיה להמשיך את הטיפול בתביעתך.

לתשומת לבך, הפקיד המטפל רשאי, על פי שיקול דעתו, לדרוש גם תלושי שכר או אישור מעסיק, במקרים שבהם חסרים במסמכים שהוגשו נתונים חיוניים להשלמת הטיפול בתביעה

באפשרותך להגיש את הטופס המקוון באחת מהדרכים הבאות:

מילוי ושליחת הטופס לביטוח הלאומי באמצעות האינטרנט.

מילוי, הדפסה והגשה לביטוח הלאומי (דואר, פקס, הגשה לסניף)

אפיון הקבצים המצורפים:

ניתן לצרף לטופס קבצים בגודל כולל של עד 20MB

סוגי קבצים שניתן לצרף: PDF,BMP,JPG,GIF, TIF,TIFF,JPEG

לתשומת ליבך, במידה ואתה מצרף קובץ מוגן בסיסמא, לא נוכל לקלוט את הקובץ, ולכן מומלץ לא לצרף קבצים מוגנים בסיסמא

סוגי הקבצים שניתן לצרף : jpg, gif, jpeg, png

אם יש לך מספר קבצים לצרף, חשוב שתקפיד לצמצם את נפח הקבצים.

לצמצום נפחים הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן, וברזולוציה שהינה עד 300 dpi

מדריך לצמצום נפח קובץ

באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי תוכל למצוא מידע מקיף על "מענק עבודה מועדפת",

וכן מידע על דרכי ההתקשרות עם סניפי הביטוח הלאומי ב "סניפים וערוצי שירות",

תוכל גם לפנות אלינו באמצעות האתר במדור "פנו אלינו",


מוקד תמיכה בנושאים טכניים של הטופס (כגון: שמירה, הדפסה וצירוף קבצים): 1299 (ימים א'-ה' בין השעות 8:00-19:00)

לשאלות בנושא טיפול בתביעה ומידע בנושאי זכויות ושירות: מוקד ארצי של הביטוח הלאומי *6050 או 04-8812345 (ימים א'-ה' בין השעות 8:00-17:00)

פרטי התובע
- +
שלב מולא בהצלחה
שגיאה במילוי השלב
1
פרטי התובע

באפשרותך למלא את הטופס, להדפיסו ולהעבירו לסניף הביטוח לאומי

מען למכתבים (אם שונה מהכתובת הרשומה למעלה)
2
פרטי חשבון הבנק של התובע
יש לציין את כל ספרות מספר החשבון ללא סימן ה-/
נתוני תעסוקה והשכלה
- +
שלב מולא בהצלחה
שגיאה במילוי השלב
3
פרטים על השכלה, מקצוע ותעסוקה
פרטים על השכלה, מקצוע ותעסוקה
לימודים בבית ספר על יסודי או גבוה
קורס אזרחי להכשרה מקצועית
הכשרה תוך כדי עבודה מעשית
קורס צבאי
אחר, פרט
4
פרטים על שרות צבאי או לאומי
פרטים על שרות צבאי או לאומי
פרטי מעסיקים
- +
שלב מולא בהצלחה
שגיאה במילוי השלב
5
פרטים על מקום העבודה וסוגה
שורה 1
פרטי מעסיק נוסף
פרטים על מקום העבודה וסוגה
 
אופן הגשת הבקשה
- +
שלב מולא בהצלחה
שגיאה במילוי השלב
אופן הגשת הבקשה

אופן שליחת התביעה באמצעות האינטרנט:

 1. הכן מראש וסרוק את כל המסמכים שאתה מעוניין לצרף לטופס התביעה.
 2. טען את המסמכים הסרוקים וצרפם לטופס התביעה במקום המיועד.
 3. שגר את התביעה והמסמכים המצורפים לביטוח הלאומי באמצעות האינטרנט.

המסמכים שיש לצרף לטופס התביעה:

לאחר שליחת טופס התביעה בצירוף המסמכים הנדרשים, תישלח אל תיבת הדואר שלך (שמסרת בטופס), הודעה המאשרת את קבלת הבקשה.

סיימת למלא את הטופס.

 1. הדפס את הטופס וחתום.
 2. צרף את המסמכים הנדרשים והעבר את הטופס המלא עם כל המסמכים המצורפים לביטוח לאומי.

המסמכים שיש לצרף לטופס התביעה:

באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי, תוכל למצוא מידע על דרכי ההתקשרות עם סניפי הביטוח הלאומי ב "סניפים וערוצי שירות",

ב ה צ ל ח ה !

הצהרות ושליחה
- +
שלב מולא בהצלחה
שגיאה במילוי השלב
6
הצהרה
הצהרת התובע

אני החתום מטה תובע מענק, ומצהיר בזה, כי כל הפרטים שמסרתי בתביעה ובנספחיה הם נכונים ומלאים.

ידוע לי, שמסירת פרטים לא נכונים או העלמת נתונים מהווה עברה על החוק וכי אדם אשר גורם במרמה או ביודעין למתן מענק לפי חוק זה או להגדלתו על ידי העלמת פרטים שיש להם חשיבות לעניין, דינו קנס כספי או מאסר.

ידוע לי כי כל שינוי באחד הפרטים שמסרתי בתביעה זו או בנספחיה, יש בו כדי להשפיע על זכאותי למענק או יצירת חוב ועל כן, אני מתחייב להודיע על כל שינוי בתוך 30 יום, על ידי פניה לסניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום מגורי.

אני מסכים כי המוסד יפנה לבנק אליו יופקד המענק באמצעות תקשורת ממחושבת, לצורך אימות בעלותי בחשבון הבנק כפי הצהרתי לעיל ושהבנק ו/או עובד מטעמו ימסור למוסד את המידע הנחוץ לו לאימות פרטי חשבון הבנק שמסרתי לעיל.

לחילופין, ידוע לי כי המוסד רשאי לדרוש מסמכים ואישורים נוספים לצורך ביצוע אימות פרטי חשבון הבנק שמסרתי לעיל וכי יהא עלי להמציאם לפי דרישה.

אני מסכים שהבנק הנ"ל, יחזיר למוסד לביטוח לאומי לפי דרישתו סכומים מתוך חשבוני, אם המוסד יפקיד לחשבון תשלום אשר כולו או חלקו שולם בטעות או שלא כדין, וכן שהבנק ימסור למוסד את פרטיהם של מושכי התשלומים.

הוספת מסמכים ואישורים לטופס
אישורים לבקשה

אישור מעסיק על תקופת עבודה ושכר להורדה (לחץ להורדה), במידה ויש יותר ממעסיק אחד יש לצרף טופס עבור כל מעסיק.

לתשומת ליבך:

 • נפח כולל של כל הצרופות לא יעלה על 20MB
 • לצמצום נפחים הסריקה צריכה להתבצע בשחור לבן, וברזולוציה שהינה עד 300 dpi

מדריך לצמצום נפח קובץ

סוגי הקבצים שניתן לטעון הם: PDF,BMP,JPG,GIF, TIF,TIFF,JPEG

סוגי הקבצים שניתן לטעון הם: jpg, gif, jpeg, png

במידה ואתה מצרף קובץ מוגן בסיסמא, לא נוכל לקלוט את הקובץ, ולכן מומלץ לא לצרף קבצים מוגנים בסיסמא

הוסף צרופה
אישור מעסיק
הוסף צרופה
שורה 1
הוסף צרופה
תלושי שכר על תקופת העבודה הנדרשת
שורה 1
הוסף צרופה
תלושי שכר לתקופה שבין השחרור ובין תחילת עבודה נדרשת
שורה 1
הוסף צרופה
הוסף צרופה
מסמכים נוספים
שורה 1
הוסף צרופה