הנחיות להדפסת טופס מקוון

על מנת להדפיס את הטופס יש להשתמש בכפתור כפתור הדפסה הדפס הנמצא בסרגל הכלים של הטופס. סרגל הכלים סרגל הכלים
אנא נסו שנית.


מילוי טופס זה מחייב גרסת סרגל  ומעלה
הגרסה המותקנת אצלך הינה

לשדרוג סרגל הטפסים לחץ כאן

פרטים כלליים
- +
שלב מולא בהצלחה
שגיאה במילוי השלב
משטרת ישראל-אגף התנועה מחלקת התנועה-מרכז פניות נהגים ארצי.
יש להזין ספרות ללא מקפים במידה וידוע, נא להזין מספר הודעת ברירת משפט / מספר הודעת הזמנה לדין
לתשומת לבך
דיווח על נהג אחר ברכב:
1.   טופס זה יש למלא ולשלוח באמצעות כפתור "שלח" המופיע בתחתית הטופס.
2.   אם ברצונך לדווח על נהג אחר שהחזיק ברכב / נהג בעת ביצוע העבירה, עליך לציין בטופס את פרטי הנהג ברכב
     במועד ביצוע העבירה ולצרף את המסמכים הבאים
     • הצהרה של הנהג בפועל על ביצוע העבירה.
     • צילום רישיון נהיגה של הנהג בפועל
     • צילום דו"ח
     • צילום תעודת זהות של בעל הרכב
3.   עבור דו"ח הודעת תשלום קנס - יש לפנות תוך 90 יום מקבלת הדו"ח, עבור דו"ח הזמנה לדין – יש לפנות תוך 15 יום מקבלת
     הדו"ח. לידיעתך, ניתן להסב את הדו"ח כל עוד לא נפתח התיק בבימ"ש
4.   שים לב! לאחר שתשלח את הפניה תקבל אישור כי טופס הפניה ששלחת למשטרה התקבל בהצלחה. אישור זה הוא הוכחה על משלוח הפניה.
5.   מענה או דו"ח יישלחו לכתובת שהנך מציין על גבי טופס זה.
6.   חובה עליך לפרט את הנימוקים לערעור במקום המיועד לכך.
7.   אם לא תמלא את כל הפרטים הנדרשים, לא נוכל לדון בפנייתך. שדות חובה מסומנים ב-*.
8.   אם הקנס שולם, עליך להגיש תצהיר של הנהג חתום כדין כהגדרתו בפקודת הראיות.
     החתימה יכולה להיות בפני: עו"ד, רשם בית משפט, שופט ויתר בעלי התפקיד המנויים בפקודת הראיות.
גליון הרשעות לחו"ל:
1.   טופס זה יש למלא ולשלוח באמצעות כפתור "שלח" המופיע בתחתית הטופס.
2.   שים לב! לאחר שתשלח את הפניה תקבל אישור כי טופס הפניה ששלחת למשטרה התקבל בהצלחה. אישור זה הוא הוכחה על משלוח הפניה.
3.   מענה יינתן לאיש הקשר המופיע בטופס ויישלח לכתובת הקונסוליה הקרובה למגוריו בחו"ל.
4.   בפנייתך הנך מתבקש לצרף :
     • צילום דרכון
     • צילום תעודת זהות + חתימה
5.   אם לא תמלא את כל הפרטים הנדרשים, לא נוכל לדון בפנייתך. שדות חובה מסומנים ב-*.
המרה לאזהרה:
1.   טופס זה יש למלא ולשלוח באמצעות כפתור "שלח" המופיע בתחתית הטופס.
2.   שים לב! לאחר שתשלח את הפניה תקבל אישור כי טופס הפניה ששלחת למשטרה התקבל בהצלחה. אישור זה הוא הוכחה על משלוח הפניה.
3.   עליך לפנות תוך 30 יום מיום קבלת הדו"ח.
4.   מענה או דו"ח יישלחו לכתובת שהנך מציין על גבי טופס זה.
5.   חובה עליך לפרט את הנימוקים לערעור במקום המיועד לכך.
6.   בקשתך תבחן בהתאם לנהלים ולהנחיות של משטרת ישראל.
7.   פנייתך למשטרת ישראל אינה עוצרת את מרוץ הזמן לתשלום הקנס.
8.   בפנייתך הנך מתבקש לצרף :
     • צילום דו"ח
     • צילום תעודת זהות + חתימה
9.   אם לא תמלא את כל הפרטים הנדרשים, לא נוכל לדון בפנייתך. שדות חובה מסומנים ב-*.
בקשה להשפט במכתב:
1.   טופס זה יש למלא ולשלוח באמצעות כפתור "שלח" המופיע בתחתית הטופס.
2.   בקשה להישפט יש לשלוח תוך 90 ימים מיום קבלת הדו"ח באמצעות הספח שמוצמד לדו"ח. זולת, באם הדו"ח לא ברשותך.
3.   שים לב! לאחר שתשלח את הפניה תקבל אישור כי טופס הפניה ששלחת למשטרה התקבל בהצלחה. אישור זה הוא הוכחה על משלוח הפניה.
4.   מענה או הזמנה להישפט יישלח לכתובת שהנך מציין על גבי טופס זה.
5.   אם הנך פונה בשם מקבל הדוח פרט את הסיבה לכך.
6.   בפנייתך הנך מתבקש לצרף :
     • צילום דו"ח
     • צילום תעודת זהות + חתימה
7.   אם הנך עו"ד רשום את פרטיך בעמוד 3 וצרף ייפוי כח בעמוד הראשון רשום את פרטי מקבל הדו"ח
8.   אם לא תמלא את כל הפרטים הנדרשים, לא נוכל לדון בפנייתך. שדות חובה מסומנים ב-*.
טענה ששובשו פרטים בדוח : בקשה לקבלת תמונה: בקשה לביטול דו"ח:
1.   טופס זה יש למלא ולשלוח באמצעות כפתור "שלח" המופיע בתחתית הטופס.
2.   עליך לפנות תוך 30 יום מיום קבלת הדו"ח.
3.   שים לב! לאחר שתשלח את הפניה תקבל אישור כי טופס הפניה ששלחת למשטרה התקבל בהצלחה. אישור זה הוא הוכחה על משלוח הפניה.
4.   מענה או דו"ח יישלחו לכתובת שהנך מציין על גבי טופס זה.
5.   חובה עליך לפרט את הנימוקים לערעור במקום המיועד לכך.
6.   בפנייתך הנך מתבקש לצרף :
     • צילום דו"ח
     • צילום תעודת זהות + חתימה
7.   פנייתך למשטרת ישראל אינה עוצרת את מרוץ הזמן לתשלום הקנס.
8.   אם לא תמלא את כל הפרטים הנדרשים, לא נוכל לדון בפנייתך. שדות חובה מסומנים ב-*.
טענה שהקנס שולם במועד:
1.   טופס זה יש למלא ולשלוח באמצעות כפתור "שלח" המופיע בתחתית הטופס.
2.   שים לב! לאחר שתשלח את הפניה תקבל אישור כי טופס הפניה ששלחת למשטרה התקבל בהצלחה. אישור זה הוא הוכחה על משלוח הפניה.
3.   מענה או דו"ח יישלחו לכתובת שהינך מציין על גבי טופס זה.
4.   חובה עליך לפרט את הנימוקים לערעור במקום המיועד לכך.
5.   בפנייתך הנך מתבקש לצרף :
     • צילום ברור וקריא של הקבלה או של אישור התשלום.
     • צילום דו"ח
     • צילום תעודת זהות + חתימה
6.   אם לא תמלא את כל הפרטים הנדרשים, לא נוכל לדון בפנייתך. שדות חובה מסומנים ב-*.
מכירת רכב:
1.   יש לפנות רק במידה ומכרת את הרכב בטרם בוצעה העבירה.
2.   טופס זה יש למלא ולשלוח באמצעות כפתור "שלח" המופיע בתחתית הטופס.
3.   עליך לפנות תוך 30 יום מיום קבלת הדו"ח.
4.   שים לב! לאחר שתשלח את הפניה תקבל אישור כי טופס הפניה ששלחת למשטרה התקבל בהצלחה. אישור זה הוא הוכחה על משלוח הפניה.
5.   מענה או דו"ח יישלחו לכתובת שהנך מציין על גבי טופס זה.
6.   חובה עליך לפרט את הנימוקים לערעור במקום המיועד לכך.
7.   בפנייתך הנך מתבקש לצרף :
     • צילום מטופס העברת בעלות / או העתק מזיכרון דברים שנערך בין הרוכש והקונה.
     • תצהיר מקורי חתום ע"י עורך דין התומך בזיכרון דברים.
     • צילום דו"ח
     • צילום תעודת זהות + חתימה
8.   פנייתך למשטרת ישראל אינה עוצרת את מרוץ הזמן לתשלום הקנס.
9.   אם לא תמלא את כל הפרטים הנדרשים, לא נוכל לדון בפנייתך. שדות חובה מסומנים ב-*.
טענה שלא היה במקום העברה:
1.   טופס זה יש למלא ולשלוח באמצעות כפתור "שלח" המופיע בתחתית הטופס.
2.   עליך לפנות תוך 30 יום מיום קבלת הדו"ח.
3.   שים לב! לאחר שתשלח את הפניה תקבל אישור כי טופס הפניה ששלחת למשטרה התקבל בהצלחה. אישור זה הוא הוכחה על משלוח הפניה.
4.   מענה או דו"ח יישלחו לכתובת שהנך מציין על גבי טופס זה.
5.   חובה עליך לפרט את הנימוקים לערעור במקום המיועד לכך.
6.   בפנייתך פרט איזה תוצר הרכב וצבע הרכב שברשותך.
7.   פנייתך למשטרת ישראל אינה עוצרת את מרוץ הזמן לתשלום הקנס.
8.   בפנייתך הנך מתבקש לצרף :
     • צילום דו"ח
     • צילום תעודת זהות + חתימה
     • הוכחות
9.   אם לא תמלא את כל הפרטים הנדרשים, לא נוכל לדון בפנייתך. שדות חובה מסומנים ב-*.
טופס אי קבלת דו"ח:
1.   במידה והינך טוען שלא קיבלת את הדו"ח המקורי בדואר, יש לפנות באמצעות טופס זה.
2.   טופס זה יש למלא ולשלוח באמצעות כפתור "שלח" המופיע בתחתית הטופס.
3.   עליך לפנות מיידית.
4.   שים לב! לאחר שתשלח את הפניה תקבל אישור כי טופס הפניה ששלחת למשטרה התקבל בהצלחה. אישור זה הוא הוכחה על משלוח הפניה.
5.   מענה או דו"ח יישלחו לכתובת שהנך מציין על גבי טופס זה.
6.   בפנייתך עלייך לפרט נימוקיך ולצרף המסמכים שבידך לאימות הטענות.
7.   פנייתך למשטרת ישראל אינה עוצרת את מרוץ הזמן לתשלום הקנס.
8.   בפנייתך הנך מתבקש לצרף :
     • צילום דו"ח
     • צילום תעודת זהות + חתימה
9.   אם לא תמלא את כל הפרטים הנדרשים, לא נוכל לדון בפנייתך. שדות חובה מסומנים ב-*.
קישור זה ייפתח בחלון חדש
הפונה
- +
שלב מולא בהצלחה
שגיאה במילוי השלב
סוג הפונה
פרטים אישיים
פרטים אישיים – בעל הרכב הנוכחי
פרטים אישיים – מבקש הגיליון
פרטי איש קשר בארץ
יש למלא את התאריך בפורמט DD/MM/YYYY... קישור זה ייפתח בחלון חדש
מען למשלוח דואר
פרטים אישיים – הנוהג בפועל במועד ביצוע העבירה
פרטים אישיים – עורך דין
- +
שלב מולא בהצלחה
שגיאה במילוי השלב
מען למשלוח דואר
נימוקים לערעור
- +
שלב מולא בהצלחה
שגיאה במילוי השלב
נימוקים
- +
שלב מולא בהצלחה
שגיאה במילוי השלב
קבצים מצורפים
- +
שלב מולא בהצלחה
שגיאה במילוי השלב
*
הוסף צרופה
*
הוסף צרופה
*
הוסף צרופה
*
הוסף צרופה
*
הוסף צרופה
*
הוסף צרופה
*
הוסף צרופה
*
הוסף צרופה
*
הוסף צרופה
*
הוסף צרופה
*
הוסף צרופה
*
הוסף צרופה
*
הוסף צרופה
*
הוסף צרופה
*
הוסף צרופה
לתשומת ליבך - ייתכן ומכתב המענה יתקבל בתיבת הספאם\דואר זבל