;

לתמיכה טכנית:

02-6664646
ימים א' עד ה'
בין השעות 08:00 – 22:30

לקבלת הסבר לגבי תוכן הטופס
או בירור סטטוס טיפול בפניתך

פנה אל משרד $officeid טלפון $phonenumber

הנחיות להדפסת טופס מקוון

על מנת להדפיס את הטופס יש להשתמש בכפתור כפתור הדפסה הדפס הנמצא בסרגל הכלים של הטופס. סרגל הכלים סרגל הכלים
אנא נסו שנית.


מס' טופס: סימוכין: 
*שדה חובה מסומן בכוכבית תאריך:  27/6/2019 13:20:9

אישור על תשלום עבור :
אנו מודים לך על התשלום בשירות התשלומים הממשלתי. התשלום בוצע בהצלחה!
בתאריך   בשעה   בוצע התשלום הבא:

פרטי התשלום
מספר אישור
שם משפחה: שם פרטי:
מספר זהות:
סכום התשלום:
מספר אישור מחברת אשראי/בנק:
סוג התשלום:  סוג הכרטיס:  ארבע ספרות אחרונות:
סה"כ שולם:
סה"כ לתשלום במילים: חדשים.
חלק א': סוג רשיון
* סמן את סוג הרשיון המבוקש
רשיונות מטעם רשות ניירות ערך רשיונות מטעם אגף שוק ההון באוצר
חלק ב': פרטים אישיים
*סוג זיהוי *מספר זיהוי *
תעודת זהות דרכון
 
* *שם פרטי בעברית *מין
זכר נקבה
 
* *שם פרטי באנגלית *תאריך לידה
כתובת פרטית
*עיר *רחוב *מספר בית *מיקוד
כתובת לדברי דואר אם שונה מהכתובת לעיל
*עיר *רחוב *מספר בית *מיקוד
*מספר טלפון *מספר טלפון נייד מספר פקס
     
 
*כתובת מייל
חלק ג': השכלה
*השכלה *שם המוסד
 
*מקום המוסד *מקצוע עיקרי
*מספר שנות לימוד *תאריך גמר *התואר/התעודה

חלק ד': קורסים בשוק ההון (במסגרת שאינה לתואר אקדמי), שהיקף כל אחד מהם מעל 40 שעות
1
*שם השתלמות
 
*שם המוסד המארגן
 
*מקום המארגן
 
*מספר שעות לימוד *מתאריך *עד תאריך
 
*הערות

חלק ה': מקום עבודה/עיסוק נוכחי
*סוג מעסיק
 
*שם מעסיק נוכחי
 
*שם מעסיק שאינו ברשימה
כתובת מעסיק נוכחי
*עיר *רחוב *מספר בית *מיקוד
מתאריך עד תאריך תפקיד
 
עיסוק נוכחי
חלק ו': פרטי הבחינות
  1. עליך לסמן לאיזו בחינה ברצונך לגשת.
  2. ההרשמה למועד הבחינות הבא תחל בתאריך .
  3. ניתן להירשם למועד הבחינות לעיל עד לתאריך .
קוד
שם בחינה
מועד הבחינה
תשלום
סה"כ לתשלום
חלק ז': בקשה לפטורים

בקשת פטורים מבחינות (על פי תקנה 14):

יש לשלוח במקביל באמצעות הדואר אישור זכאות לתואר (מקורי/נאמן למקור)

וזאת לכתובת: רשות לניירות ערך, מחלקת השקעות, מערך הרישוי, רח' כנפי נשרים 22, ירושלים, 95464.

דברי הסבר ניתן לראות בפרק "רישוי יחידים" באתר .

קוד
פטור מ-3 בחינות יסוד על סמך תואר
04
חשבונאות
05
סטטיסטיקה ומימון
06
כלכלה
סה"כ לתשלום
חלק ח':
  1. הסכום לתשלום עבור הרשמה לבחינות הינו על פי תקנה 25(א) (אגרה עבור הרשמה לבחינה) והסכום עבור בקשה לפטורים מבחינות הינו על פי תקנה 25(ג) (אגרה עבור פטור מבחינות)
    פרוט על דרך חישוב סכום התשלום , ניתן לראות בדברי ההסבר באתר.
  2. סך הסכום לתשלום עבור הרשמה לבחינות ו/או בקשה לפטור מבחינות הינו :  ש"ח .
  3. *הריני מאשר בזאת כי קראתי באתר הרשות את אמות המידה לגבי החזר אגרת בחינה.
    פרטים לגבי ביטול הרשמה והחזר אגרה ניתן למצוא באתר הרשות, תחת נושא הרישוי במידע על הליך קבלת רשיון ליחידים.
חלק ט': פרטי חשבון בנק
במקרה של החזר כספי מרשות ניירות ערך, נא לזכות את חשבוני לפי הפרטים הבאים:
* * *
 
 
*
חלק י': פרטי המשלם
*האם נתוני המשלם זהים לנתוני הנרשם ? כן לא
* * *
מילוי משוב
מה דעתך על תהליך מילוי הטופס?

מסמך זה מכיל מידע מוגן על פי חוק הגנת הפרטיות.
טופס זה מנוסח בלשון זכר אך מתיחס לשני המינים כאחד.